Sissejuhatus oma ettevõtte müügiprotessi

Üleminek staatilisest ettevõttest turunduse ja müügietappi on keeruline ja sageli pikaajaline protsess. Ettevõtte suuruse ja tegutsemismastaabi alusel tehakse kolmandate osapoolte, spetsialistide ja ajaliste investeeringutega kindlaks, et omandi üleminek toimuks sujuvalt. Ettevõtte maastiku tohutu muutus võib olla intensiivne ja emotsionaalne aeg osalejatele. Siiski, korraliku planeerimise ja suunamisega, omandi üleminek ühelt omanikult teisele saab teha hõlpsasti hallatavateks osadeks.

Esmalt peavad peamised omanikud, olgu nad üksikisikud, perekonnad, juhatus või aktsionärid, valmistuma müügiks. Selge strateegia finantskorralduse, tõhusa turunduse ja omandamistingimuste mõistmise kaudu aitab tagada sujuva müügiprotsessi alguse. Sageli võivad ettevõtte omandamisele spetsialiseerunud firmad aidata selle protsessi ja järgnevate paberitöödega.

Pärast müümiskavatsuse lõplikku kinnitamist alustatakse potentsiaalsete ostjate otsimist. Seda saab teha mitmel erineval viisil, mis kõik vastavad omanike vajadustele ja eelistustele. Esiteks tasub vaadata sõprade, pereliikmete ja isegi praeguste töötajate poole, kes töötavad praeguse omandi all. Nagu varem mainitud, võib ettevõtte müümine, eriti väikeettevõte, olla isiklik. Tagades, et omandi pärand jätkub kellegi usaldusväärse käes, kes on ettevõttele lähedane, on võimalik müüa ettevõte kellegile lähedale. Maaklerid, ärikinnisvara agendid ja isegi omaniku isiklik võrgustik on samuti tavalised allikad. Turunduskanalid toovad sageli kaasa erinevaid tasusid, privaatsuse ja kohandamise tasemeid, mis võivad omaniku soovitud müügitee toetada või takistada.

Kui ostja on leitud, tuleks selgitada kõigi osapoolte ootused ja need paberile panna. Ajakavad, rahalised küsimused ja muud selgelt määratletud lepingulised tingimused säästavad kõigi osapoolte jaoks väärtuslikku aega ja ressursse ning tagavad sujuva omandi ülemineku. Kui nii ostja kui müüja kaaluvad samaaegselt mitut organisatsiooni, on oluline, et igal osapoolel oleks oma parim alternatiiv läbiräägitavale kokkuleppele (BATNA), mis toimib selgete viitena müügitingimustele.

Kui ootused on välja toodud, arutatakse läbi ostja ja müüja rahaline olukord. See varieerub suuresti ettevõtte suuruse ulatuse, maksualaste tagajärgede ja võimalike rahastamisvõimaluste alusel. Omandamisrahandusele spetsialiseerunud firmad on sageli kaasatud, tegeledes maksude, rahastamise ja kõigi sellega seotud lepingutega. Õigusnõustamine on samuti oluline nii ostja kui ka müüja jaoks.

Kui kõik paberimajandus on korras ja müük on tehtud, läbib ostja viimase üleminekuetapi. Selleks ajaks on eelmine omanik üle kandnud omandiõiguse ja varad ostjale. Ettevõtte töötajad on tavaliselt kõige rohkem mõjutatud, kuna uus juhtkond sageli ümberkorraldab ettevõtte struktuuri vastavalt oma soovile. Ostu-müügilepingutes võib olla sätestatud kokkulepped töölevõtmise ja/või vabastamise protsessi kohta, et vältida võimalikke ettevõtte sise- ja väliskonflikte.

Loe lähemalt siit